Agenda ministerraad 23 augustus 2023

Kenmerk : 4345041 Vergadering te houden op woensdag 23 augustus 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.45 - 1 1 . 3 0 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1. Behandeling begrotingshoofdstukken (Brief van de min ister van Financiën d.d. 16 augustus 2023, nr.58079, met bijlagen ) I De Koning IIA Staten - Generaal IIB Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad III Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichting en - en Veiligheidsdiensten IV Koninkrijksre…