Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 augustus 2023

Kenmerk : 4345327 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 24 augustus 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10. 5 0 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Eerste bespreking Miljoenennota (Brief van de minister van Financiën) Besproken . 2. Behandeling begrotingshoofdstukken (Brief van de minister van Financiën ) XV Social e Zaken en Werkgelegenheid Aangenomen. XVI Volksge zondheid, Welzijn en Sport Aangenomen. XX. Besluitenlijst…