Agenda rijksministerraad 25 augustus 2023

Kenmerk : 4345467 Vergadering te houden op vrijdag 25 augustus 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.15 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 30 juni 2023 (nr. 3785048 en nr.3785281 ) 2. Notulen van de vergadering van 14 juli 2023 (nr.3785227) 3 . Besluit tot w ijziging van het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ter invoering van de verkorte uitleveringsprocedure ( M inister v an J &V) 4 . Eervol ontslag van de voorzitter van de Inte griteitskamer Sint Maarten per 1 okto…