Agenda ministerraad 25 augustus 2023

Kenmerk : 4345346 Vergadering te houden op vrijdag 25 augustus 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad van het Koninkrijk _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 14 juli 2023 (nr.3785220) 2 . Belastingplan a. Belasting plan 2024 ( M inister van Financiën ) a1. Verzoek om spoedadvies Raad van State b. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) ( S taatssecretaris van Financiën (F &B)) b1. Verzoek om spoedadvies Raad van State c. W…