Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 25 augustus 2023

Kenmerk : 4345147 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 25 augustus 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10.15 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Notulen van de vergadering van 30 juni 2023 (nr.3785048 en nr.3785281) Vastgesteld. 2. Notulen van de vergadering van 14 juli 2023 (nr.3785227) Vastgesteld. 3. Besluit tot wijziging van het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ter invoering van de verkorte uitleveringsprocedure ( M inister van J &V) Het is wenselijk om het Derde Aanvullen…