Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 30 augustus 2023

Kenmerk : 4346195 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 30 augustus 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10:45 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Tweede bespreking Miljoenennota ( Minister van Financiën) Besproken. 2. Behandeling begrotingshoofdstukken ( M inister van Financiën) XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aangenomen. XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aangenomen. 3. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de agenda zijn opgenomen a. N…