Agenda ministerraad 8 september 2023

Kenmerk : 4347645 Vergadering te houden op vrijdag 8 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.30 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1. Tweede bespreking Troonrede 2 a. Notulen van de vergadering van 23 augustus 2023 (nr. 3785730 ) 2 b. Notulen van de vergadering van 24 augustus 2023 (nr. 3785770 ) 2 c. Notulen van de vergadering van 25 augustus 2023 (nr.3785771 ) 2d. P - Notulen van de vergadering van 25 augustus 2023 (nr.3785814) 3 . Hamerstukken a . Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in ve rband met imp…