Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 8 september 2023

Kenmerk : 4347209 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 8 september 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10.30 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld . 1. Tweede bespreking Troonrede Besproken . 2a. Notulen van de vergadering van 23 augustus 2023 (nr.3785730 en nr.3785875 ) Vastgesteld. 2b. Notulen van de vergadering van 24 augustus 2023 (nr.3785770 ) Vastgesteld. 2c. Notulen van de vergadering van 25 augustus 2023 (nr.3785771) Vastgesteld. 2d. P - Notulen van de vergadering van 25 augustus 2023 (nr.3785814)…