Agenda ministerraad 15 september 2023

Kenmerk : 4348283 Vergadering te houden op vrijdag 15 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 1 1.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 30 augustus 2023 (nr. 3785904 ) 1b. Notulen van de vergadering van 31 augustus 2023 (nr. 3785874 ) 2. Oekraïne 3 . Buitenlands beleid a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 12 september 2023, nr.33 ( M inister van B Z ) b. B uitenlands beleid en internationale missies 4 . EU - implementatie a. Besluit tot w ijziging van het Warenwetbesluit …