Agenda ministerraad 22 september 2023

Kenmerk : 4349574 Vergadering te houden op vrijdag 22 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11 .00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 1 september 2023 (nr. 3785910 ) 1b. Notulen van de vergadering van 8 september 2023 (nr. 3786014 ) 1c. P - notulen van de vergadering van 8 september 2023 (nr. 3786017) 2 . Buitenlands beleid a. Uitgebreide Luchtvervoersovereenkomst tussen de lidstaten van de Associatie van Zuidoost - Aziatische Staten, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstate…