Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 22 september 2023

Kenmerk : 4349643 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 22 september 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11.00 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1a. Notulen van de vergadering van 1 september 2023 (nr.3785910 en 3786122 ) Vastgesteld. 1b. Notulen van de vergadering van 8 september 2023 (nr.3786014 en nr.3786117 ) Vastgesteld. 1c. P - notulen van de vergadering van 8 september 2023 (nr.3786017) Vastgesteld. 2 . Buitenlands beleid a. Uitgebreide Luchtvervoersovereenkomst tussen de lidstaten van de Assoc…