Agenda ministerraad 29 september 2023

Kenmerk : 4351154 Vergadering te houden op 29 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad van het Koninkrijk _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 15 september 2023 (nr.3786098) 2 . Oekraïne a. V erzamelbrief opvang Oekraïne ( S taatssecretaris van J &V) 3 . Buitenlands beleid a. Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) inzake de zetel van UNPD in Den Haag ( Mi nister van BZ ) b . Co nclusies van de…