Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 29 september 2023

Kenmerk : 4350567 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 29 september 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aangevangen 's morgens in aansluiting op de ministerraad van het Koninkrijk _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1 . Notulen van de vergadering van 15 september 2023 (nr.3786098 en nr.3786259 ) Vastgesteld. 2. Oekraïne a. Verzamelbrief opvang Oekraïne ( S taatssecretaris van J &V ) De v erzamelbrief opvang Oekraïne bevat een reactie op het adviesrapport van de Commissie Meijers over de uitdagingen en implicaties van het aflopen …