Agenda ministerraad 6 oktober 2023

Kenmerk : 4352464 Vergadering te houden op 6 oktober 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 22 september 2023 (nr.3786233) 2 . Buitenlands beleid a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens ( M inister van B Z) b. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake wederzijdse administratie ve bijstand in douanezaken ( M i…