Agenda ministerraad 3 november 2023

Kenmerk : 4364191 Vergadering te houden op vrijdag 3 november 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.30 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Buitenlands beleid a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Kirgizische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol ( M inister van B Z) b . Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 31 oktober 2023, nr.40 ( M inister van B Z) c . B uitenl…