Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 3 november 2023

Kenmerk : 3786819 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 3 november 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10.30 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld . 1 . Buitenlands beleid a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Kirgizische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Minister van BZ) Op 7 september 2018 heeft de ministerraad ingestemd met ondertekening van het Ve…