Agenda ministerraad 10 november 2023

Kenmerk : 4367824 Vergadering te houden op vrijdag 10 november 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11.30 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 13 oktober 2023 (nr. 3786735 ) 1b . P - Notulen van de vergadering van 13 oktober 2023 (nr. 3786781 ) 1c. Notulen van de vergadering van 27 oktober 2023 (nr. 3786826 ) 2 . Buitenlands beleid a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 november 2023, nr.41 ( M inister van BZ) b. B uitenlands beleid en internationale missies 3 . Internet consultati…