Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 maart 2024

Kenmerk : 4387313 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 1 maart 2024 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10.20 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld . 1a. Notulen van de vergadering van 2 februari 2024 (nr.3796711 en nr.3798834) Vastgesteld . 1 b . Notulen van de vergadering van 9 februari 2024 (nr.3798793) Vastgesteld . 1 c . P - Notulen van de vergadering van 9 februari 2024 (nr.3798871) Vastgesteld . 1d. Notulen van de vergadering van 16 februari 2024 (nr.3798976) Vastgesteld . 1e. P - Notulen van de vergade…