Agenda ministerraad 5 april 2024

Kenmerk : 4393830 Vergadering te houden op vrijdag 5 april 2024 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11.30 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 22 maart 2024 (nr. 3809715 ) 1b. P - Notulen van de vergadering van 22 maart 2024 (nr. 3809716 ) 2 . Buitenlands beleid a. Aanvullende artikel 100 - brief maritieme veiligheid Rode Zee ( M inister van BZ) b . Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 2 april 2024, nr.13 ( M inister van BZ) c . B uitenlands beleid en internationale missies 3 . Internet c…