Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 5 april 2024

Kenmerk : 4393637 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 5 april 2024 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11.3 0 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld . 1a. Notulen van de vergadering van 22 maart 2024 (nr.3809715) Vastgesteld . 1b. P - Notulen van de vergadering van 22 maart 2024 (nr.3809716) Vastgesteld . 2 . Buitenlands beleid a. Aanvullende artikel 100 - brief maritieme veiligheid Rode Zee ( M inister van B Z) In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet en met verwijzing naar de Kamerbrief artikel 100…