Agenda ministerraad 12 april 2024

Kenmerk : 4395004 Vergadering te houden op vrijdag 12 april 2024 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.30 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 28 maart 2024 (nr. 3810074 ) x 2 . Buitenlands beleid a. Versterkte Partnerschaps - en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizië, anderzijds ( M inister van B Z) b . Toetsingkader General Callable Capital Increase African Development Bank ( AfDB) ( M inister voor B H&OS ) c . Conclusies van d…