Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 12 april 2024

Kenmerk : 4394470 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 12 april 2024 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10.4 0 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld . 1 . Notulen van de vergadering van 28 maart 2024 (nr.3810074) Vastgesteld . 2 . Buitenlands beleid a. Versterkte Partnerschaps - en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizië, anderzijds ( M inister van B Z) In de Versterkte Partnerschaps - en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haa…