Agenda ministerraad 8 mei 2024

Kenmerk : 4398989 Vergadering te houden op woensdag 8 mei 2024 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 1 1 . 0 0 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 a . Notulen van de vergadering van 12 april 2024 (nr. 3812402 ) 1b. P - Notulen van de vergadering van 12 april 2024 (nr.3811962) 2 . Buitenlands beleid a. Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubl iek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot…