Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 31 mei 2024

Kenmerk : 4401800 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 31 mei 2024 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 1 1 .15 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld . 1 . Buitenlands beleid a. Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus inzake noodevacuatieoperaties als gevolg van een crisissituatie ( M inister van B Z) Dit V erdrag met de Republiek Cyprus regelt dat Nederland noodevacuatieoperatie s kan uitvoeren via het grondgebied van de Republiek Cyprus. I n het V erdrag…