Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 14 juni 2024

Kenmerk : 4404618 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 14 juni 2024 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10. 45 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Notulen van de vergadering van 24 mei 2024 (nr.3813003 en nr.3813413 ) Vastgesteld. 2. Oekraïne a. Doorontwikkeling zelfredzaamheid en participatie van ontheemden uit Oekraïne in Nederland onder de RTB ( S taatssecretaris van J&V) Zie MR 7 juni 2024, pt.23a1 Afgevoerd. b. Verzamelbrief opvang Oekraïne ( S taatssecretaris van J &V) Zie MR 7 juni 2024, pt.23 …