Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 21 juni 2024

Kenmerk : 4405675 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op vrijdag 21 juni 2024 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aangevangen in aansluiting aan de Ministerraad van het Koninkrijk _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1a. Notulen van de vergadering van 31 mei 2024 (nr.3813175) Vastgesteld. 1b. P - Notulen van de vergadering van 31 mei 2024 (nr.3812989) Vastgesteld. 2 . Buitenlands beleid a. Wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds ; Sharm - el - Sheikh, 23 mei 2023 (Trb. 2024, 63) ( M inister van B…