Convocatie rondetafelgesprek De rol en het belang van de Culturele en Creatieve sector in andere EU-landen, 21-06-2022