Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juni 2022 (Kamerstuk 21501-31-668)