Beslisnota inzake de nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete