Bijlage bij vraag 26 -Tabel jaarlijkse verwerkingscapaciteit voor verbranden storten vergistencomposteren van gft