Onderzoek door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan