Verslag van de 144e zitting van de Assemblee van de Interparlementaire Unie