Voorstel van de voorbereidingsgroep Klimaat en Energie inzake planning commissiedebatten