Wetsvoorstel zoals het aan de Raad van State is voorgelegd inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium