Convocatie technische briefing Onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen op 5 juli 2022