Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen (Kamerstuk 22112-3449)