Voorstel van het lid BISSCHOP (SGP) mede namen CDA, JA21 en BBB om een schriftelijk overleg te voeren over de brief NSP.