Eindadvies 'Ruimte voor slagvaardig politiewerk' van de Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid