Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (TK 36135) - maandag 4 juli 2022, 10.00 - 14.00 uur