Afschrift van brief aan Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao