Position paper Gemeente Almere en schoolbesturen t.b.v. rondetafelgesprek Onderwijshuisvesting en ventilatie d.d. 6 juli 2022