Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 7 juli 2022