Afschrift van het antwoord op de brief van Pro Soualiga m.b.t. een verzoek over rechtsstatelijkheid en goed bestuur