Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)