Convocatie commissiedebat Personeel Defensie d.d. 7 september 2022