Addendum bij tussenrapportage invloed kenmerk studenten en scholieren