De pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie, vijf gemeentelijke portretten