Afschrift van brief Inspectieraad over visie van de inspecties op de Wet op de rijksinspecties