Convocatie commissiedebat Mijnbouw/Groningen d.d. 8 september 2022