Afschrift van het antwoord op een burgerbrief over de regeling tegemoetkoming voor stoffen gerelateerde beroepsziekten